Dermatochirurgie

Ingegroeide teennagel : nagelchirurgie omvat het opereren van ingegroeide teennagels, 

verwijderen van gezwellen aan de teennagel en andere heelkundige behandelingen van de 

nagel. Vooraf aan de ingreep komt de patiënt op raadpleging om het nagelprobleem te 

evalueren. De ingreep, de postoperatieve zorgen en de verwachte herstelperiode worden 

dan toegelicht. De ingrepen vinden plaats in de operatiezaal te Bazel onder lokale 

verdoving. 

Chirurgisch verwijderen van huidletsels : sommige huidletsels moeten heelkundig 

verwijderd worden. Naevi (moedervlekken), fibromen (wild vlees), lipomen (vetbol), en 

cysten worden onder plaatselijke verdoving in de operatiezaal te Bazel verwijderd. 

Terug