Diabetes voetkliniek

Diabetes of suikerziekte is een chronische ziekte waarbij het suikergehalte in het 

bloed te hoog is. Dit kan op termijn leiden tot zenuwschade en tot verstopping van 

de bloedvaten, met heel wat complicaties tot gevolg zoals oog- en nierproblemen, 

maar ook chronische wonden ter hoogte van de voeten. Bij zenuwschade krijgt u minder 

gevoel in de voeten waardoor je gemakkelijker wondjes oploopt. Verstopping van de 

bloedvaten zorgt er voor dat wonden minder gemakkelijk genezen en er sneller 

ontstekingen optreden. Bovendien kan het bot in de voet worden aangetast (Charcotvoet).

Omdat suikerziekte zowel bloedvaten, zenuwen als bot kan aantasten is een 

gemeenschappelijke (multidisciplinaire) aanpak door verschillende disciplines nodig. 

Om te vermijden dat je meerdere keren naar het ziekenhuis moet komen voor verschillende 

consultaties kiezen we ervoor om jou centraal te stellen en via één raadpleging te 

omringen met de zorg van deze verschillende specialisten. 

Het team van de diabetes voetkliniek bestaat naast vaatchirurgen (dr. P. de Gier – 

dr. B. Balduyck), uit een wondzorgverpleegkundige, een diabeteseducatoren, 

diabetesspecialisten (Dr. V. Eenkhoorn - Dr. A. Vandendriessche), een podoloog voor 

de voetverzorging (Bernard van Damme) en een specialist maatwerk voor orthopedische 

schoenen en steunzolen. 

In de voetkliniek worden onderstaande onderzoekingen en behandelingen uitgevoerd

 voet- en nagelverzorging

 wondverzorging

 drukontlasting van de voet

 nazicht van de doorbloeding van de onderste ledematen

 corrigeren van voetmisvormingen 

 geven van advies inzake voet- en schoenhygiëne

Terug