Vaatlabo

Op de consultatie kunt u terecht voor raadpleging en technische onderzoekingen 

van de bloedvaten.  Door middel van duplexechografie en doppleronderzoek worden 

de bloedvaten bekeken en wordt de bloeddoorstroming onderzocht. Bij een 

duplexechografie worden de bloedvaten afgebeeld door middel van geluidsgolven. 

De geluidsgolven worden omgezet in beeld. Op deze wijze zijn structuur, ligging 

en grootte van het bloedvat goed zichtbaar. Met behulp van de dopplersignalen meten 

we de snelheid en de richting van de bloedstroom. 

Met duplex echografie worden volgende pathologieën oppuntgesteld : 

  • ontsierende aders, spataders, zwaar aanvoelende benen, diep veneuze trombose 
  • patiënten met chronische wonden
  • patiënten met risicofactoren voor vaatlijden zoals roken, hoge cholesterol, suikerziekte of persoonlijke of familiale voorgeschiedenis van hart en vaatziekten
  • buikslagader, slagaders van de ledematen en halsbloedvaten

Duplexechografie en doppleronderzoeking zijn pijnloos en duren ongeveer 15 à 20 

minuten. Enkel voor een onderzoek van de buikslagader dient u nuchter te zijn. 

Op basis van dit onderzoek wordt verdere behandeling gepland. Soms is een bijkomend 

onderzoek, vaak een angioCT-scan, nodig om extra informatie te vergaren. Voor het 

onderzoek krijgt u een contrastmiddel toegediend door een injectie in de arm. 

Het onderzoek duurt ongeveer dertig minuten. Na dit ambulant onderzoek nodigen we 

u opnieuw uit op de raadpleging om de resultaten te bespreken en om een eventuele 

behandeling te plannen. 

Terug