Access chirurgie

 “Access” betekent toegang. Onder access chirurgie verstaan we dan ook alle ingrepen die ervoor zorgen dat er gemakkelijker toegang gekregen wordt tot de bloedvaten.

Poortkatheter (port-a-cath) : Indien er regelmatig medicatie via een infuus in de ader toegediend moet worden, zoals bijvoorbeeld bij chemotherapie, kan een poortkatheter geplaatst worden om herhaaldelijke prikken en ontstekingen van de aders te voorkomen. Deze poortkatheter bestaat uit een klein reservoir, waaraan een buisje vastzit. Het buisje wordt via een ader ter hoogte van de schouder tot tegen het hart geschoven. Na koppeling tussen het reservoir en het buisje, wordt het reservoir onderhuids in de borst geplaatst. Door het reservoir aan te prikken, kan medicatie worden toegediend. De ingreep gebeurt via een klein sneetje onder het sleutelbeen.

De ingreep wordt uitgevoerd onder lokale verdoving tijdens een opname van enkele uren in het dagziekenhuis.

Pacemaker : Bij een onregelmatige of vertraagde hartslag kan uw hartspecialist opteren voor een pacemaker. Deze stimuleert het hart bij een te trage hartslag. Een pacemaker bestaat uit één of twee elektroden die tot in het hart worden geplaatst via een ader ter hoogte van de schouder. Deze elektroden worden vervolgens verbonden met een batterij, welke onderhuids wordt ingeplant ter hoogte van de borststreek. De ingreep gebeurt via een klein sneetje onder het sleutelbeen. De ingreep wordt uitgevoerd onder lokale verdoving. Na de ingreep is observatie van 24 uur in het ziekenhuis noodzakelijk. 

AV-fistel of dialysefistel : Bij slechtwerkende nieren kiest jouw nierspecialist in sommige gevallen voor dialyse. Dit is een behandeling waarbij de functie van de nierwordt overgenomen door een machine. Hiervoor is een gemakkelijke toegang tot de aders van de arm nodig. Om die reden zullen we een verbinding maken tussen een slagader en een ader in jouw arm (fistel), waardoor de ader groter wordt en makkelijker is om aan te prikken. Deze kleine ingreep gebeurt ambulant onder lokale verdoving via een klein sneetje in de pols of elleboog. Na de aanleg van de fistel moet deze nog “rijpen”. Het duurt dan ook zes tot acht weken voor de fistel bruikbaar is.

Dialysekatheter : Indien dringend gestart moet worden met dialyse is er geen tijd meer om eerst een fistel aan te leggen. We plaatsen dan een buisje ter hoogte van een ader in de hals. Deze ingreep gebeurt via een klein sneetje in de hals, doorgaans onder lokale verdoving. Via dit buisje kan vervolgens de dialysebehandeling worden opgestart.

Terug