Arteriële chirurgie

Slagaders (arteriën) voeren zuurstofrijk bloed van het hart naar de rest van het lichaam. Ze hebben een dikke, gespierde wand die het bloed voortstuwt. Slagaders kunnen echter verstoppen door ophoping van vet of verkalking (atherosclerose) of uitstulpen door verzwakking van de wand (aneurysma).

Halsbloedvaten
De halsbloedvaten voeren het bloed naar de hersenen. Een verstopping van de halsbloedvaten hoeft geen symptomen te geven, maar kan wél een beroerte veroorzaken met verlamming, spraakstoornissen of zichtproblemen tot gevolg. We behandelen een verstopping van deze bloedvaten dan ook bij voorkeur vóór deze symptomen optreden.

We onderscheiden 2 behandelingsmethodes:

  • de klassieke operatie (carotisendarteriëctomie)
  • de endovasculaire behandeling (carotisstenting).  

Bij de klassieke operatie wordt onder algemene verdoving het bloedvat opengemaakt en de verstopping opgeruimd. Het bloedvat wordt vervolgens gesloten met een stukje ader of kunststof.

Bij een endovasculaire behandeling blazen we de verstopping open met een ballonnetje en plaatsen we vervolgens een buisje (stent) om het bloedvat open te houden. Deze behandeling gebeurt via een prik in de lies en kan onder lokale verdoving. 
De klassieke operatie wordt nog altijd beschouwd als de beste behandeling; een stent wordt enkel gekozen in uitzonderlijke gevallen.

Perifere slagaders (slagaders van de armen en benen)
Verstopping van de slagaders van de benen of armen leiden tot bloedtekort tijdens inspanning. Hierdoor treedt pijn op bij wandelen, de zogenaamde “etalagebenen” of andere inspanningen. Bij ernstige gevallen is er ook pijn in rust en ontstaan zelfs slecht genezende wonden. Om de verstopping te behandelen kan er worden gekozen voor een endovasculaire methode (ballondilatatie of stenting) of voor een klassieke operatie (liesendarterectomie of bypass).

Bij de endovasculaire behandeling wordt het bloedvat ter hoogte van de lies aangeprikt en wordt de verstopping langs de binnenzijde opengeblazen met een ballonnetje, waarna eventueel nog een buisje (stent) wordt geplaatst om het vat open te houden. Deze behandeling kan onder algemene of lokale verdoving. Na de behandeling blijft de patiënt één nacht in het ziekenhuis. 

Bij een klassieke operatie wordt het bloedvat opengemaakt en de verstopping uitgeruimd, waarna het vat wordt gesloten met een stukje kunststof (liesendarterectomie). Bij een meer uitgebreide verstopping wordt het bloedvat overbrugd met een stuk eigen ader of kunststofader (bypass). De klassieke operatie gebeurt onder algemene verdoving. Na de ingreep blijft patiënt ongeveer 5 in het ziekenhuis ter observatie.

Abdominale arterieën (slagaders van de darm en nieren)
Verstopping van deze bloedvaten leidt tot slechte werking van de organen. Bij verstopping van de darmslagader treden vaak krampen op na de maaltijd, gepaard met vermagering. Verstopping van de nierslagader zorgt ervoor dat de nier slecht gaat werken. De meeste patiënten kunnen behandeld worden met een endovasculaire ingreep. Bij de endovasculaire behandeling wordt het bloedvat ter hoogte van de lies aangeprikt en wordt de verstopping langs de binnenzijde opengeblazen met een ballonnetje, waarna eventueel nog een buisje (stent) wordt geplaatst om het vat open te houden. De bloedvaten van de nier kunnen behandeld worden met een niersparende CO2 angiografie. De endovasculaire behandeling kan onder algemene of lokale verdoving. Na de behandeling blijft de patiënt één nacht in het ziekenhuis. 

Terug