Thoraxchirurgie

Op de dienst vaat- en thoraxheelkunde (Sint Jozef kliniek Bornem / AZ Imelda Bonheiden) worden zowel goedaardige als kwaadaardige longaandoeningen behandeld.  

Goedaardige longaandoeningen

VATS sympatectomie voor overmatig zweten (hyperhydrosis) of extreem blozen : Overmatig zweten ter hoogte van de oksels en handpalmen of extreem blozen kunnen behandeld worden door een eenvoudige ingreep. Deze ingreep wordt een VATS sympatectomie genoemd. Via een kleine kijkoperatie wordt de verantwoordelijke zenuw in de borstholte doorgehaald. Na de ingreep wordt een kleine thoraxdrain geplaatst die al na een aantal uur verwijderd kan worden. Na de ingreep dient patiënt één nacht in het ziekenhuis te blijven. 

Thoracic outlet syndroom : Een geknelde zenuw of een geklemd bloedvat veroorzaakt soms pijn en zwaartegevoel ter hoogte van de arm en/of schouder. De zenuw of bloedvat kan vrijgemaakt worden door een stukje van de rib weg te nemen. Deze ingreep gebeurt via een snee in de oksel. 

VATS pneumothorax voor een klaplong : Wanneer er lucht opstapelt in de borstholte, wordt de long samengedrukt (klaplong). Dit kan spontaan gebeuren door kleine blaasjes op de long die openbarsten of na een ongeval met gebroken ribben, waarbij de long beschadigd wordt. In eerste instantie wordt onder lokale verdoving een thoraxdrain in de borstholte geplaatst om de lucht te laten ontsnappen en de long weer te laten ontplooien. Na een ongeval volstaat dit meestal en kan het buisje na enkele dagen verwijderd worden. Bij een spontane klaplong is echter in de meeste gevallen een kijkoperatie nodig. Het zieke deel van de long met blaasjes wordt afgeniet en de rest van de long wordt “verkleefd” om een nieuwe klaplong te voorkomen. 

VATS empyeem voor etter in de borstholte : Wanneer een longontsteking onvoldoende geneest met antibiotica kan er etter opstapelen in de borstholte naast de long. Het is uiterst belangrijk om de etter te verwijderen via een kijkoperatie of door een thoraxdrain te plaatsen. In beide gevallen is langdurige nabehandeling met antibiotica noodzakelijk.

VATS pleurectomie voor vocht in de borstholte (pleuravocht) : Als u een afwijking van het longvlies hebt waarbij  er een teveel aan pleuravocht optreedt, komt u in aanmerking voor een VATS pleurectomie.  Deze ingreep wordt uitgevoerd  via een minimaal invasieve chirurgische toegang. Dit wordt een ‘VATS pleurectomie’ genoemd, een afkorting voor video-assisted thoracic surgery. Bij een VATS pleurectomie wordt het buitenste longvlies verwijderd. Deze ingreep gebeurt via drie kleine incisies van 1 cm.  Indien dit nodig is voor een goede longwerking, kan ook het binnenste longvlies verwijderd worden. Gedurende de operatie worden een videocamera van 1 cm breed en chirurgische instrumenten van 0,5 tot 1 cm breed gebruikt. Het longvlies wordt verwijderd. Op het einde van de operatie wordt de borstkas gespoeld en gecontroleerd op nabloeding en worden de incisies gesloten. Er wordt ook een thoraxdrain achtergelaten om overtollig vocht en lucht naar buiten te leiden. Deze thoraxdrain wordt enkele dagen na de ingreep verwijderd.

VATS longbiopsie: Als u een afwijking in de long hebt waarbij het belangrijk is om een diagnose te verkrijgen, en als dat niet mogelijk is op andere manieren, komt u in aanmerking voor een operatie. Daarbij worden 1 of meerdere biopten van longweefsel afgenomen. Deze ingreep kan meestal via een minimaal invasieve chirurgische toegang worden uitgevoerd. Dit wordt een ‘VATS longbiopsie’ genoemd, een afkorting voor video-assisted thoracic surgery. Bij een VATS longbiopsie worden één of meerdere stalen genomen van het longweefsel via twee incisies van enkele centimeters. Gedurende de operatie worden een camera van 1 cm breed en chirurgische instrumenten van 0,5 tot 1 cm breed gebruikt. Op het einde van de operatie wordt de borstkas gespoeld en gecontroleerd op nabloeding en worden de incisies gesloten. Er wordt ook een thoraxdrain van 1 cm breed achtergelaten om overtollig vocht en lucht naar buiten te leiden. Deze thoraxdrain wordt enkele dagen na de ingreep verwijderd.

Thoraxwandchirurgie : de meeste ribfracturen herstellen spontaan zonder ingreep. Voldoende en langdurige pijnstilling en ademhalingskinesitherapie zijn noodzakelijk voor een goed herstel.

Sommige patiënten komen in aanmerking voor een chirurgisch herstel : 

  • meer dan 3 ribfracturen
  • fladderthorax : de rib of ribben zijn op twee plaatsen gebroken zodat een instabiel segment ontstaat. Het segment beweegt in een richting die tegengesteld is aan de natuurlijke richting van de borstkas
  • dreigende longbeschadiging door de gebroken rib(ben)
  • zeer actieve patiënten waar een snel herstel noodzakelijk is (bvb. professionele sporters)
  • uitgesproken blijvende pijn ondanks voldoende pijnstilling

Bij een ORIF osteosynthese van de ribben of het borstbeen wordt een incisie gemaakt boven de breuk. De gebroken ribben of het borstbeen worden terug op hun plaats gezet en op hun plaats gehouden met een metalenplaatje. Het metalen plaatje wordt op de rib vastgezet met behulp van schroeven die in het bot worden geboord. Er wordt een kleine thoraxdrain achtergelaten om overtollig vocht en lucht naar buiten te leiden. Deze thoraxdrain wordt enkele uren na de ingreep verwijderd. 

Kwaadaardige longaandoeningen

Wanneer u geconfronteerd wordt met een kwaadaardige aandoening van de long is het uitermate belangrijk om zo snel mogelijk een correcte diagnose te krijgen en een inschatting te laten maken van de uitgebreidheid van de ziekte. Meestal is het de longarts die in eerste instantie de aandoening vaststelt. In een volgende fase geven bijkomende onderzoeken zoals bloedanalyse, CT-scan, PET-scan, bronchoscopie, analyse van het speeksel en het eventueel aanprikken van het letsel, een beeld van de uitgebreidheid van de ziekte. De resultaten van deze onderzoeken worden steeds multidisciplinair besproken (longarts, thoraxchirurg, oncoloog, bestralingsdeskundige en anatoompatholoog). In overleg wordt de beste behandeling voor de patiënt gekozen.

Op de dienst vaat- en thoraxchirurgie wordt zowel diagnostische als therapeutische longingrepen gedaan. 

Diagnostische longingrepen 

Video-mediastinoscopie : De video-mediastinoscopie is een minimaal invasief onderzoek om na te gaan of er rond de luchtpijp afwijkende weefsels of zieke lymfeklieren aanwezig zijn.  Voor het onderzoek wordt een kleine incisie van 3cm gemaakt onderaan de hals, net boven het borstbeen. Via deze incisie wordt een camera ingebracht die langs de luchtpijp wordt geleid tot aan het mediastinum, het gebied tussen de twee longen. Hierin liggen behalve het hart en de luchtpijp, ook de slokdarm, bloedvaten, zenuwen, lymfeklieren en lymfevaten. Via een buis naast de camera worden stukjes weefsel of klieren uit het te onderzoeken gebied genomen.  Het weefsel en/of de klieren worden opgestuurd voor microscopisch onderzoek. De incisie wordt na de ingreep gehecht.Deze ingreep gebeurt onder algemene verdoving. Een overnachting in het ziekenhuis is nodig. Het is evenwel een weinig ingrijpende procedure en de last achteraf is minimaal.

VATS longbiopsie: Als u een afwijking in de long hebt waarbij het belangrijk is om een diagnose te verkrijgen, en als dat niet mogelijk is op andere manieren, komt u in aanmerking voor een operatie. Daarbij worden 1 of meerdere biopten van longweefsel afgenomen. Deze ingreep kan meestal via een minimaal invasieve chirurgische toegang worden uitgevoerd. Dit wordt een ‘VATS longbiopsie’ genoemd, een afkorting voor video-assisted thoracic surgery. Bij een VATS longbiopsie worden één of meerdere stalen genomen van het longweefsel via twee incisies van enkele centimeters. Gedurende de operatie worden een camera van 1 cm breed en chirurgische instrumenten van 0,5 tot 1 cm breed gebruikt. Op het einde van de operatie wordt de borstkas gespoeld en gecontroleerd op nabloeding en worden de incisies gesloten. Er wordt ook een thoraxdrain van 1 cm breed achtergelaten om overtollig vocht en lucht naar buiten te leiden. Deze thoraxdrain wordt enkele dagen na de ingreep verwijderd.

VATS pleurabiopsie: Als u een afwijking van het longvlies hebt waarbij het belangrijk is om een diagnose te verkrijgen, komt u in aanmerking voor een VATS pleurabiopsie.  Deze ingreep wordt uitgevoerd  via een minimaal invasieve chirurgische toegang. Dit wordt een ‘VATS pleurabiopsie’ genoemd, een afkorting voor video-assisted thoracic surgery. Bij een VATS pleurabiopsie wordt een klein stukje van het longvlies verwijderd voor diagnose. Deze ingreep gebeurt via drie kleine incisies van 1 cm.  Gedurende de operatie worden een videocamera van 1 cm breed en chirurgische instrumenten van 0,5 tot 1 cm breed gebruikt. Op het einde van de operatie wordt de borstkas gespoeld en gecontroleerd op nabloeding en worden de incisies gesloten. Er wordt ook een buisje van 1 cm breed (thoraxdrain) achtergelaten om overtollig vocht en lucht naar buiten te leiden. Deze thoraxdrain wordt enkele dagen na de ingreep verwijderd.

Therapeutische longingrepen

VATS pleurectomie : Als u een kwaadaardige afwijking van het longvlies hebt, komt u in aanmerking voor een VATS pleurectomie.  Deze ingreep wordt uitgevoerd  via een minimaal invasieve chirurgische toegang. Dit wordt een ‘VATS pleurectomie’ genoemd, een afkorting voor video-assisted thoracic surgery. Bij een VATS pleurectomie wordt het buitenste longvlies verwijderd via drie kleine incisies van 2 cm.  Indien dit nodig is voor een goede longwerking, kan ook het binnenste longvlies verwijderd worden. Gedurende de operatie worden een videocamera van 1 cm breed en chirurgische instrumenten van 0,5 tot 1 cm breed gebruikt. Het longvlies wordt verwijderd, samen met de lymfeklieren in en naast de long. Op het einde van de operatie wordt de borstkas gespoeld en gecontroleerd op nabloeding en worden de incisies gesloten. Er wordt ook een buisje van 1 cm breed (thoraxdrain) achtergelaten om overtollig vocht en lucht naar buiten te leiden. Deze thoraxdrain wordt enkele dagen na de ingreep verwijderd. 

VATS metastasectomie : Kanker kan uitzaaien naar de long. In sommige gevallen is het nuttig om die uitzaaiingen weg te halen door een operatie. De patiënten bij wie dit zinvol is worden zorgvuldig geselecteerd. Daarbij is het van belang dat alle afwijkingen verwijderd kunnen worden en dat daarna voldoende functionerend longweefsel overblijft. Deze ingreep kan uitgevoerd worden via een klassieke thoracotomie waarbij de borstkas wordt geopend tussen twee ribben of via een minder invasieve chirurgische toegang, namelijk via een kijkoperatie. Dit wordt een ‘VATS metastasectomie’ genoemd, een afkorting voor video-assisted thoracic surgery. Bij een VATS metastasectomie wordt de uitzaaiing in de long verwijderd via drie incisies van 2cm. Het belangrijkste verschil met de thoracotomie is dat de ribben niet moeten worden gespreid. Gedurende de operatie worden een videocamera van 1 cm breed en chirurgische instrumenten van 0,5 tot 1 cm breed gebruikt. Op het einde van de operatie wordt de borstkas gespoeld en gecontroleerd op nabloeding en worden de incisies gesloten. Er wordt ook een thoraxdrain achtergelaten om overtollig vocht en lucht naar buiten te leiden. Deze thoraxdrain wordt enkele dagen na de ingreep verwijderd.

VATS longresectie : Longkanker is de belangrijkste doodsoorzaak door kanker. Voor longtumoren in een vroeg stadium biedt heelkunde de beste kansen op definitieve genezing. Afhankelijk van de plaats van het gezwel in de long moet soms de hele long worden weggenomen (pneumonectomie) of volstaat het om een deel van de linker- of rechterlong weg te nemen. Het wegnemen van een kwab van de long (de rechterlong bestaat uit drie kwabben, de linker uit twee) wordt lobectomie genoemd. Deze longkwabben kunnen nog verder onderverdeeld worden in anatomische segmenten. Wordt enkel een segment weggenomen dan spreekt men van een segmentectomie. De klassieke techniek hiervoor bestaat uit het openen van de borstkas tussen twee ribben (‘thoracotomie’). De dienst thoraxheelkunde van de Sint Jozef Kliniek biedt voor patiënten met longkanker in een vroeg stadium ook een operatie aan met een minder invasieve chirurgische toegang, namelijk via een kijkoperatie. Dit wordt een ‘VATS lobectomie’ genoemd, een afkorting voor Video-Assisted Thoracic Surgery. Bij een VATS lobectomie wordt de longkwab verwijderd via twee incisies van 3 cm en één van 5 cm. Het belangrijkste verschil met de thoracotomie is dat de ribben niet moeten worden gespreid. Gedurende de operatie worden een videocamera van 1 cm breed en chirurgische instrumenten van 0,5 tot 1 cm breed gebruikt. De aangetaste kwab wordt verwijderd, samen met de lymfeklieren in en naast de long. Op het einde van de operatie wordt de borstkas gespoeld en gecontroleerd op nabloeding en worden de incisies gesloten. Er wordt ook een thoraxdrain achtergelaten om overtollig vocht en lucht naar buiten te leiden. Deze thoraxdrain wordt enkele dagen na de ingreep verwijderd.

Klassiek open longresectie : Longkanker is de belangrijkste doodsoorzaak door kanker. Voor longtumoren in een vroeg stadium biedt heelkunde de beste kansen op definitieve genezing. Afhankelijk van de plaats van het gezwel in de long moet soms de hele long worden weggenomen (pneumonectomie) of volstaat het om een deel van de linker- of rechterlong weg te nemen. Het wegnemen van een kwab van de long (de rechterlong bestaat uit drie kwabben, de linker uit twee) wordt lobectomie genoemd. Deze longkwabben kunnen nog verder onderverdeeld worden in anatomische segmenten. Wordt enkel een segment weggenomen dan spreekt men van een segmentectomie. Zo mogelijk doen wij dit via een kijkoperatie, met kleine sneetjes tussen de ribben. Soms is dit echter technisch niet haalbaar en dienen we het stuk long weg te nemen via een grotere snee tussen de ribben (‘thoracotomie’). Thoracotomies worden steeds op een spiersparende techniek uitgevoerd voor een optimale postoperatieve revalidatie.  De aangetaste kwab wordt verwijderd, samen met de lymfeklieren in en naast de long. Op het einde van de operatie wordt de borstkas gespoeld en gecontroleerd op nabloeding en worden de incisies gesloten. Er wordt ook een thoraxdrain achtergelaten om overtollig vocht en lucht naar buiten te leiden. Deze thoraxdrain wordt enkele dagen na de ingreep verwijderd.

Terug