Medisch aanbod

Arteriële chirurgie

Slagaders (arteriën) voeren zuurstofrijk bloed van het hart naar de rest van het lichaam.   Ze hebben een dikke, gespierde wand die het bloed voortstuwt. Slagaders kunnen echter verstoppen door ophoping van vet of verkalking (atherosclerose) of uitstulpen door verzwakking van de wand (aneurysma).

Lees meer...


Aorta chirurgie

De aorta is de grootste slagader die zuurstofrijk bloed vervoert van het hart naar alle delen van het lichaam. Het eerste deel vertrekt vanuit de linker hartkamer omhoog, om daarna een bocht te maken via de aortaboog en via de aorta thoracalis descendens tot in de buik te komen. In de buik splitst de aorta zich in de bekkenslagaders. Bij iedere hartslag wordt het bloed onder grote druk (de bloeddruk) de aorta ingepompt. Via de aorta stroomt het zuurstofrijke bloed naar het hele lichaam. Om de grote druk te kunnen opvangen, moet de aorta elastisch en stevig zijn. De wand van de aorta bestaat daarom uit 3 lagen: de binnenlaag, de middenlaag en de buitenlaag.

Lees meer...


Veneuze chirurgie

Bloed bevat zuurstof en voedingsstoffen die uw lichaam nodig heeft om goed te kunnen werken. Het bloed stroomt vanuit het hart via de slagaders door de haarvaten naar de aders. Slagaders, haarvaten en aders vormen een uitgebreid netwerk waardoor het bloed overal in ons lichaam kan komen. Via de aders stroomt het zuurstofarm bloed terug naar de longen. In de benen bestaat het adernetwerk uit diepe aders, oppervlakkige aders en huidaders.

Lees meer...


Thoraxchirurgie

Op de dienst vaat- en thoraxheelkunde (Sint Jozef kliniek Bornem / AZ Imelda Bonheiden) worden zowel goedaardige als kwaadaardige longaandoeningen behandeld. Goedaardige longaandoeningen VATS sympatectomie voor overmatig zweten (hyperhydrosis) of extreem blozen : Overmatig zweten ter hoogte van de oksels en handpalmen of extreem blozen kunnen behandeld worden door een eenvoudige ingreep. Deze ingreep wordt een VATS sympatectomie genoemd.

Lees meer...


Access chirurgie

“Access” betekent toegang. Onder access chirurgie verstaan we dan ook alle ingrepen die ervoor zorgen dat er gemakkelijker toegang gekregen wordt tot de bloedvaten. Poortkatheter (port-a-cath) : Indien er regelmatig medicatie via een infuus in de ader toegediend moet worden, zoals bijvoorbeeld bij chemotherapie, kan een poortkatheter geplaatst worden om herhaaldelijke prikken en ontstekingen van de aders te voorkomen.

Lees meer...


Dermatochirurgie

Ingegroeide teennagel : nagelchirurgie omvat het opereren van ingegroeide teennagels, verwijderen van gezwellen aan de teennagel en andere heelkundige behandelingen van de nagel. Vooraf aan de ingreep komt de patiënt op raadpleging om het nagelprobleem te evalueren.

Lees meer...


Diabetes voetkliniek

Diabetes of suikerziekte is een chronische ziekte waarbij het suikergehalte in het bloed te hoog is. Dit kan op termijn leiden tot zenuwschade en tot verstopping van de bloedvaten, met heel wat complicaties tot gevolg zoals oog- en nierproblemen, maar ook chronische wonden ter hoogte van de voeten. Bij zenuwschade krijgt u minder gevoel in de voeten waardoor je gemakkelijker wondjes oploopt.

Lees meer...


Vaatlabo

Op de consultatie kunt u terecht voor raadpleging en technische onderzoekingen van de bloedvaten. Door middel van duplexechografie en doppleronderzoek worden de bloedvaten bekeken en wordt de bloeddoorstroming onderzocht. Bij een duplexechografie worden de bloedvaten afgebeeld door middel van geluidsgolven. De geluidsgolven worden omgezet in beeld.

Lees meer...