Aorta chirurgie

Aorta chirurgie


De aorta is de grootste slagader die zuurstofrijk bloed vervoert van het hart naar alle delen van het lichaam. Het eerste deel vertrekt vanuit de linker hartkamer omhoog, om daarna een bocht te maken via de aortaboog en via de aorta thoracalis descendens tot in de buik te komen. In de buik splitst de aorta zich in de bekkenslagaders. Bij iedere hartslag wordt het bloed onder grote druk (de bloeddruk) de aorta ingepompt. Via de aorta stroomt het zuurstofrijke bloed naar het hele lichaam. Om de grote druk te kunnen opvangen, moet de aorta elastisch en stevig zijn. De wand van de aorta bestaat daarom uit 3 lagen: de binnenlaag, de middenlaag en de buitenlaag.


Bloed bevat zuurstof en voedingsstoffen die uw lichaamnodig heeft om goed te kunnen werken. Het bloed stroomt vanuit het hartvia de slagaders door de haarvaten naar de aders. Slagaders, haarvaten enaders vormen een uitgebreid netwerk waardoor het bloed overal in onslichaam kan komen. Via de aders stroomt het zuurstofarm bloed terugnaar de longen. In de benen bestaat het adernetwerk uit diepe aders,oppervlakkige aders en huidaders.  Om het bloed af te voeren als u rechtopstaat , moet de bloedstroom tegen de zwaartekracht omhoog stromen. Aderskrijgen daarbij de hulp van de samentrekkende kuitspieren, hetaanzuigeffect van het hart en de eenrichtingskleppen in de aderen.  


spataders

Als de eenrichtingskleppen niet meer goed sluiten, stroomt het bloed terug in de benen in plaats van naar het hart. Het bloed hoopt zich op in de aderen en deze gaan door de hoge druk uitzetten. Deze uitgezette aderen worden spataders genoemd. Mogelijke klachten van spataders zijn vermoeide benen, jeuk, rusteloze benen, krampen en lokale pijn.  Indien de terugstroom van het bloed vanuit het been naar het hart onvoldoende is, kunnen er veranderingen aan het been te zien zijn zoals bruine verkleuringen, eczeem, zwelling en wonden. Omdat spataders de benen kunnen ontsieren speelt natuurlijk ook de esthetische factor een rol in jouw keuze om spataders te laten behandelen.

Tijdens een eerste raadpleging wordt de oorsprong en uitgebreidheid van de spataders in detail onderzocht.Afhankelijk van uw klachten, de diameter en de ligging van de spataders zullen we één van de volgende behandelingen voorstellen:


Minisclerose

Ontsierende oppervlakkige adertjes (tele-angiëctasia, penseeladertjes) zonder doorliggende klepproblemen kunnen op de consultatie worden ‘drooggespoten’ met scleroserende inspuitingen. Door de vloeistof verschrompelen de adertjes. Deze inspuitingen gebeuren ambulant tijdens onze raadpleging en zijn niet pijnlijk; verdoving is hierbij dus niet nodig. 
Na deze behandeling dien je wél gedurende enkele dagen steunkousen te dragen om het effect van de inspuitingen te verhogen. Deze inspuiting kan een aantal keer herhaald worden als één inspuiting niet volstaat. 


Laserminisclerose

Ontsierende kleine bloedvaten in de huid zoals rond de enkels, coupe rose in het gelaat en décolleté en oppervlakkige spataders op de benen kunnen in aanmerking komen voor een behandeling met de laser. Het weglaseren van bloedvaten is een veilige technologie: Tijdens de behandeling wordt de laser energie selectief opgenomen in het hemoglobine van de rode bloedcellen waardoor het bloedvat zich als het ware ‘sluit’. We spreken van een selectieve opname van de energie omdat de andere huidstructuren gespaard blijven van de opwarming. U voelt een kortstondige branderige prik tijdens een pulse. De behandeling dient over het algemeen een aantal keer herhaald te worden voor een optimaal resultaat. 


Echogeleide foamsclerotherapie

Onder echogeleide wordt uw ader aangeprikt. De schuimvloeistof (foam) wordt ingespoten in de ganse ader. Dit middel zorgt voor een ontstekingsreactie in de spatader waardoor de wand zal verkleven. De ader verschrompelt als het ware. Deze techniek is heel geschikt voor kronkelige aderen, aderen met een kleine doorsnede of dieper gelegen oppervlakkige aders. Deze inspuiting kan een aantal keer herhaald worden als één inspuiting niet volstaat. 


Endoveneuze laser behandeling

Het uitschakelen van de spatader gebeurt door een dunne flexibele laserkatheter. Onder echo wordt de ader in het been aangeprikt en wordt de katheter in de ader geschoven tot aan de lies of kniekuil. Als de katheter op zijn plaats zit, wordt een beschermende vloeistof rondom de ader gespoten. De katheter wordt langzaam teruggetrokken zodat de laserenergie de ader verlittekent. De ingreep wordt uitgevoerd onder algemene, epidurale of lokale verdoving tijdens een opname van enkele uren in het dagziekenhuis.


Klassieke spatader operatie

Er wordt een kleine snee gemaakt in de lies of de knieholte. Het oppervlakkige bloedvat wordt opgezocht en de verbinding naar de diepe ader wordt verbroken. Vervolgens wordt de strippingkatheter in de ader ingebracht en ter hoogte van het onderbeen of de enkel weer opgevist. De ader wordt aan de stripperkatheter  vastgemaakt en op die manier verwijderd. De zijtakken worden via bijkomende kleine incisies verwijderd. De snee in de lies of knieholte wordt na de ingreep gesloten met resorbeerbare hechtingen. De kleine incisies voor de zijtakken worden dicht gekleefd met steristrips. De ingreep wordt uitgevoerd onder algemene of epidurale verdoving tijdens een opname van enkele uren in het dagziekenhuis.


infobrochure spataders