Dermatochirurgie

Dermatochirurgie


Ingegroeide teennagel : nagelchirurgie omvat het opereren van ingegroeide teennagels, verwijderen van gezwellen aan de teennagel en andere heelkundige behandelingen van de nagel. Vooraf aan de ingreep komt de patiënt op raadpleging om het nagelprobleem te evalueren.


Ingegroeide teennagel

nagelchirurgie omvat het opereren van ingegroeide teennagels, verwijderen van gezwellen aan de teennagel en andere heelkundige behandelingen van de nagel. Vooraf aan de ingreep komt de patiënt op raadpleging om het nagelprobleem te evalueren. De ingreep, de postoperatieve zorgen en de verwachte herstelperiode worden dan toegelicht. De ingrepen vinden plaats in de operatiezaal te Bazel onder plaatselijke verdoving. 

 

Chirurgisch verwijderen van huidletsels

sommige huidletsels moeten heelkundig verwijderd worden. Naevi (moedervlekken), lipomen (vetbol) en cysten worden onder plaatselijke verdoving in de operatiezaal te Bazel verwijderd. 

 

Chronische wondzorg

De meeste wonden helen vanzelf, maar soms zijn er factoren die het helingsproces belemmeren. Als een wonde na 6 weken behandeling nog niet geheeld is, wordt ze als een chronische wonde beschouwd. U kan op de consultatie terecht voor de oppuntstelling en behandeling van chronische wonden.

infobrochure chronische wondzorg


Littekenzorg

U kan op de consultatie terecht voor de evaluatie en correctie van postoperatieve of posttraumatische littekens.